FrisseSchool2.0

Een schoon en fris binnenklimaat leidt tot betere leerprestaties.

Goed geventileerde schoolgebouwen dragen bij aan het leervermogen, de creativiteit en gezondheid van leerlingen en leerkrachten. Een gezond en duurzaam gebouw is bovendien positief voor het imago van de school.

FrisseSchool2.0 biedt ontzorgconcept met prestatiegarantie

In Noord-Brabant biedt FrisseSchool2.0 servicecontracten gebaseerd op prestaties. Zo verbinden we kosten aan kwaliteit. Omdat FrisseSchool2.0 de verantwoording voor de financiering draagt, blijven de ventilatiesystemen op het niveau presteren waarop ze zijn ontworpen. Gemeenten en scholen hoeven niet zelf te investeren in goede ventilatie en sluiten alleen maar een contract af.

Door de ventilatie op zeer korte termijn naar klasse B te upgraden, geef je prioriteit aan de gezondheid van leerlingen en leraren.
gedeputeerde Eric de Bie, Provincie Noord-Brabant

Probleem

Door de covid-19 pandemie is er een groot maatschappelijk belang om de schoolgebouwen operationeel en gezond te houden. Het RIVM adviseert ventilatie in scholen, maar de meerderheid van de schoolgebouwen dateert van voor 2012 en heeft geen mechanische ventilatie. Daardoor laat het binnenklimaat in veel scholen te wensen over.

En dat is een grote zorg van de schoolbesturen, zeker in relatie tot covid-19. Bovendien hebben zij niet de (financiële) middelen en is er vaak een gebrek aan kennis om op korte termijn een goed ventilatiesysteem aan te schaffen of het huidige ventilatiesysteem aan te passen.

Forse opgave

Gemeenten zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. De VNG stelt dat schoolgebouwen niet op stel en sprong een grootschalige renovatie kunnen krijgen omdat de omvang van de opgave fors is. Bovendien zijn oplossingen in veel – oudere – gebouwen niet eenvoudig en niet goedkoop.

Beluister het fragment van BNR over het uitblijven van de verbetering ventilatie in klaslokalen.

Niet eenvoudig en niet goedkoop

Als oplossingen eenvoudig en betaalbaar waren geweest, hadden schoolbesturen die al lang doorgevoerd. Maar zo’n modern ventilatiesysteem is niet zomaar aan te leggen. Dat kost veelal tonnen, geld dat scholen én gemeenten niet hebben liggen. Veel gemeenten hebben door de coronacrisis een tekort binnen het Gemeentefonds. En de extra investeringen zijn niet opgenomen in de meerjarenplannen en begroting van schoolbesturen.

Het implementeren van een nieuw ventilatiesysteem gaat bovendien verder dan materiële instandhouding. Het vraagt om meer expertise en een andere aanpak van onderhoud en exploitatie.

Spanningsveld tussen goede ventilatie en hoge kosten

Ook als scholen al mechanische installaties hebben, is een extra controle nodig om zeker te weten dat deze op volle kracht en volledig op frisse buitenlucht draaien. De meeste systemen zijn standaard niet berekend op dertig leerlingen in een kleine ruimte.

En dat extra laten draaien van de systemen of het uitzetten van de energiezuinige stand kost een duit. Twee jaar geleden bleek al dat de mechanische ventilatie in veel scholen niet werkte, bijvoorbeeld omdat de stekker eruit was getrokken vanwege de hoge kosten.

"Met een korte terugverdientijd, 20% reductie van de CO2-uitstoot en een significant lager energieverbruik kan worden gesproken van een klinkend succes."

Kans

Op dit moment zijn veel scholen voor frisse lucht afhankelijk van het openen van de ramen. Maar gebeurt dat ook in de wintermaanden? En wat betekent dat voor de veiligheid van leerkrachten en leerlingen? Hoe groot is het probleem eigenlijk op mijn school? En wie betaalt voor de oplossing, op de korte en op de langere termijn?

Daarom is het – juist nu – een goed moment om te denken in kansen. Om de problemen rondom ventilatie en Frisse Scholen consequent en planmatig aan te pakken. Want ook na de covid-19 pandemie zal de eis voor ventilatie in schoolgebouwen verhoogd blijven.

SUVIS-subsidie

Dat besef is tot het hoogste overheidsniveau doorgedrongen. Vanaf 4 januari 2021 stelt het kabinet €360 miljoen beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. De SUVIS is bedoeld voor het verbeteren van het binnenklimaat in scholen. De subsidie vergoedt 30% van de bouwkosten voor het verbeteren van de schoolventilatie binnen 3 jaar.

Duurzame routekaart

De onderwijssector moet de komende jaren nog flinke stappen zetten om gebouwen te renoveren naar frisse en toekomstbestendige scholen. Maar welke stappen kun je zetten om makkelijk én planmatig energie te besparen? Hoe voldoe je aan het Klimaatakkoord, de sectorale routekaart en het PvE Frisse Scholen? En wat zijn de mogelijkheden voor subsidie en financiering? Pak daarom direct door naar een integrale aanpak en verduurzaming op de lange termijn.

Hogere productiviteit, lager ziekteverzuim

Naast wet- en regelgeving over ventilatie en een gezond gebouw, is er nog iets anders dat scholen echt over de streep kan trekken. In een frisse school werken leerlingen namelijk harder en zijn ze minder vaak ziek. In een frisse school stijgt de productiviteit tot 15% en daalt het ziekteverzuim tot 2,5%. Een gezond en duurzaam gebouw is bovendien positief voor het imago van de school.

"Met deze routekaart zetten we een koers uit voor de komende jaren. Het binnenklimaat in scholen moet gezonder. Tegelijkertijd moeten scholen verduurzamen."
Leonard Geluk, directeur van de VNG

Oplossing

Mede door de covid-19 pandemie is er een groter maatschappelijk belang om de schoolgebouwen fris en gezond te houden. Met FrisseSchool2.0 kies je voor een gegarandeerd fris binnenklimaat én verduurzaming van het schoolgebouw via een ontzorgconcept.

1.

Stap 1: Haalbaarheidsstudie met prioriteit voor ventilatie

Het ventilatieprobleem wordt exact in kaart gebracht en indien nodig
plaatsen we binnen twee weken decentrale ventilatie eenheden in de betreffende lokalen. Door de ventilatie op zeer korte termijn naar klasse B te upgraden, geef je prioriteit aan de gezondheid van leerlingen en leraren. De plaatsing bveroorzaakt minimale overlast.

2.

Stap 2: Verduurzamingsplan

Vervolgens analyseert FrisseSchool2.0 samen met verduurzamings-adviseur PIMStudio alle kansrijke verduurzamingsscenario’s en legt deze vast in een routekaart op weg naar 2050. Daaruit rolt de beste strategie om elk schoolgebouw te verduurzamen. Ook bepalen we de stappen om daar te komen. Het gaat om aanvullende maatregelen waarvan je morgen geen spijt hebt als je vandaag een stap maakt in de richting van de klimaateisen en wettelijke eindnorm.

3.

Stap 3: Ontzorgconcept

In Noord-Brabant biedt FrisseSchool2.0 ventilatiesystemen aan met servicecontracten gebaseerd op prestaties. Daarmee zorgen we dat de ventilatiesystemen op het niveau blijft presteren waarop ze zijn ontworpen. Gemeenten en scholen hoeven dan niet zelf te investeren in goede ventilatie, ze sluiten alleen een contract af met een maandelijkse fee die lager is dan de huidige energielasten

Daarnaast richten we ons op verdere verduurzaming van het schoolgebouw. Denk aan warmte-isolatie, geluidsisolatie en constructiemaatregelen om ventilatiekanalen te kunnen aanleggen. We monitoren en rapporteren via een energieregistratie- en bewakingssysteem. Met een CO2-melder en gekoppelde app kan de docent zelf zorgen voor meer of betere toevoer van verse lucht.

"Wij kunnen in elke school een hoogwaardig ventilatiesysteem plaatsen, eventueel in combinatie met lagetemperatuurverwarming en hogetemperatuurkoeling. Dit past in de routekaarten voor verduurzaming naar 2030 en 2050"
Jan van Hout, (OVVIA)

Krijg ik subsidie voor FrisseSchool2.0?

Voor het all-inclusive ontzorgconcept van FrisseSchool2.0 is in 2021 een flinke subsidiepot beschikbaar onder de naam: Specifieke uitkering voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen (SUVIS). Deze eenmalige subsidie vergoedt 30% van de totale bouwkosten en geeft een belangrijke stimulans voor een gezond binnenklimaat én het verduurzamen van school-gebouwen. Bovendien helpt de SUVIS bij het verlagen van energieverbruik en het realiseren van het klimaatakkoord.

De toekenning voor de subsidie is ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk in te schrijven. Een besluit om te investeren is niet direct nodig. Als de subsidie wordt toegekend, heb je tot 3 jaar de tijd om het project te realiseren.

Neem contact op
Benieuwd hoe we jou kunnen helpen met het gegarandeerd verbeteren van je binnenklimaat en verduurzaming van je school?